POSLOVNO-PROIZVODNI OBJEKT MEDICOP

MATERIAL:

TEKSTILNA TALNA OBLOGA

PROIZVAJALEC:

Dura

LETO IZVEDBE:

2019

POVRŠINA:

1000m2

AVTORJI:

Bojan Lebar
Žiga Misjak

TEAM:

Moderna d.o.o. / www.moderna.si

FOTOGRAF:

Miran Ogrin

Category: